Aktualności

Science 2 Business Klastra SA&AM -Metale lekkie dla motoryzacji – trendy i wyzwania

2019 09 20 S2B Lekkie materiały

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Science to Business Klastra SA&AM - „Metale lekkie dla motoryzacji – trendy i wyzwania”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku w siedzibie Katowickiej SSE – Podstrefa Gliwicka, Gliwice ul. Rybnicka 29..

Spotkanie skierowane jest do technologów, inżynierów produkcji i inżynierów jakości z firm zajmujących się obróbką metali i produkcją baterii. Podczas spotkania będziemy poruszać kwestie dotyczące nowych materiałów w motoryzacji oraz ich wpływu na procesy obróbcze. Również Państwa firma może zgłosić zagadnienia, które chciałaby omówić podczas części dyskusyjnej, w ramach tematów uwzględnionych w prezentacjach.

09.30: Powitanie
09.40: Światowe trendy i ich wpływ na motoryzację - Luk Palmen, SA&AM
09.50: Materiały lekkie zastępujące tradycyjne komponenty metalowe - Rudolf Kawalla, TU Freiberg
10.15: Nowe materiały w odlewnictwie, konwersja materiałów, nowoczesne zaplecze badawcze dla motoryzacji - mgr inż. Robert Żuczek, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie
10.30: Spawanie, lutospawanie laserowe, ograniczenie ekspulsji w procesie zgrzewania oporowego - dr hab. inż. Zygmunt Mikno, dr inż. Michał Urbańczyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
10.45: Recycling i odzysk materiałów, additive manufacturing, materiały magnetycznie miękkie - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
11.00: Wytwarzanie przyrostowe (SLM/SLS) części metalicznych w motoryzacji, drążenie i wiercenie elektrochemiczne (ECM)
i elektroerozyjne (EDM) oraz elektrochemiczna obróbka wykańczająca - Grzegorz Skrabalak, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
11.15: 1,1 mld zł na badania i rozwój dla MŚP, firm dużych i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych oraz inne instrumenty wsparcie na badania i rozwój - Rafal Pulsakowski, PWC
11.35: Z okiem na przyszłość – druk 3D materiałów metalicznych na przykładzie doświadczeń w Volkswagen i GKN - Hubert Gleba, INTEGART
11.50: Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników spotkania „szanse i wyzwania związane z wdrażaniem metali lekkich”
12.20: Poczęstunek, Science 2 Business Networking
13.00: Podsumowanie i zakończenie

 

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl.
Uczestnictwo nieodpłatne dla członków Klastra SA&AM, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy
Łukasz Górecki - Manager Klastra SA&AM
Luk Palmen - Manager ds. Innowacji i Kooperacji Klastra SA&AM