Oferta klastra

Innowacje i Kooperacje

Misją Klastra w obszarze „Innowacje i kooperacje” jest skuteczne łączenie myśli inżynierskiej z najnowszymi technikami i technologiami, które pozwoli usprawnić procesy produkcji, zwiększyć produktywność, zoptymalizować zużycie zasobów, zminimalizować odpady i straty a w konsekwencji  zagwarantować konkurencyjną  pozycję firm na arenie międzynarodowej.

  • Zachęcanie do zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej w ramach strategicznych kompetencji.
  • Promowanie rozwoju zaawansowanych metod produkcji wzdłuż łańcuchów dostaw.
  • Ułatwianie kooperacji wokół strategicznych kompetencji.
  • Wspieranie wykorzystania infrastruktury inżynieryjnej i badawczej.
Warsztaty klastra SA AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowane w formul...
Spotkania Business 2 Business (B2B) Spotkania brokerskie B2B stanowią formę budowania relacji w r...
Centrum Technik Automotive stanowi wirtualną platformę kontaktową jednostek naukowych, które ofer...
W ramach klastra stwarzamy możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych między dostawcami us...
Platforma zakupowa SA AM jest narzędziem umożliwijącycm dokonywanie wspólnych zakupów przez człon...

 

< 1 >