Oferta klastra

Rynek Pracy i Edukacja

Misją Klastra w obszarze „Rynek pracy i Edukacja” jest budowanie i utrzymanie przewag konkurencyjnych pracodawców w zakresie zasobów ludzkich poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych wykorzystujących potencjał współpracy zarówno pomiędzy pracodawcami jak i pracobiorcami, jak również rynkiem edukacji.

  • Wpieranie pracodawców z zakresie dostępu do zasobów ludzkich dla pełnego profilu stanowisk.
  • Wpieranie pracodawców w zakresie zarządzania zasobami ludzkich – doskonalenie procesów i standaryzacja.
  • Wpieranie pracodawców w zakresie identyfikowania osób z potencjałem do pełnienia innych/nowych ról w organizacji oraz zarządzania ich rozwojem głównie w wymiarze podnoszenia efektywności całej organizacji.
Warsztaty klastra SA AM są formą cyklicznych spotkań w grupach tematycznych organizowanych w form...
Projekt Studiów Dulanych realizowany jest przez Katowicką SSE S.A. koordynatora Klastra SA AM z P...
Zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć...

 

< 1 >