Aktualności

Regionalne sieci dostaw - benchmaking Klastra SA&AM

Regionalne sieci dostaw

Benchmarking Klastra SA&AM - Regionalne sieci dostaw sektora motoryzacyjnego

Celem badania benchmarkingowego przeprowadzonego przez Klaster SA&AM w czerwcu 2019 r. było  pozyskanie informacji dotyczącej doświadczeń i oczekiwań koncernów międzynarodowych odnośnie współpracy z dostawcami o większościowym kapitale polskim w ramach swoich łańcuchów dostaw.

  • Na czym będą się skupiać koncerny międzynarodowe przy wyborze dostawców w perspektywie końca 2021 roku,
  • Jakie wyzwania stoją przez dostawcami o większościowym kapitale polskim w relacjach współpracy z koncernami międzynarodowymi sektora motoryzacyjnego,.
  • Jakie są oczekiwania koncernów międzynarodowych w zakresie współpracy z lokalnymi dostawcami o większościowym kapitale polskim i jakie są największe zalety wyboru regionalnych dostawców do swoich łańcuchów dostaw.

 

Zapraszamy do lektury Benchamkingu Klastra SA&AM.