Aktualności

Optymalizacja komunikacji w łańcuchach dostaw - zaawansowane systemy komunikowania

2019 04 16 Warsztaty z Data Interchange www

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach Klastra SA&AM „Optymalizacja komunikacji w łańcuchach dostaw - zaawansowane systemy komunikowania”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 roku w Galerii Strefart w Tychach.

Spotkanie skierowane jest do :

 • Dyrektorów i kierowników IT
 • Menedżerów łańcucha dostaw, logistyki, zakupów
 • CIO
 • Dyrektorów zarządzających

 

Podczas spotkania zostaną omówione  zagadnienia związane z  dedykowanymi rozwiązaniami  EDI i ERP  odpowiadające na  potrzeby sektora automotive.

Globalna współzależność i złożoność technologiczna produktów wymaga intensywnej współpracy między partnerami. OEMs to najważniejsza jednostka łańcucha dostaw  w branży motoryzacyjnej, która jest zazwyczaj inicjatorem i twórcą nowych technologii produktów i inicjatyw łańcucha dostaw.

 Współpraca w globalnych sieciach motoryzacyjnych jest wyzwaniem, jeśli chodzi o globalnie rozproszone silosy organizacyjne, brak przejrzystości w łańcuchu dostaw jest źródłem takich niedociągnięć, które można poprawić tylko poprzez inteligentną integrację systemów przedsiębiorstw i wymianę informacji, koncepcję łańcucha dostaw  uważa się za możliwość dopasować rzeczywisty popyt klientów do mocy produkcyjnych i globalnego zaopatrzenia.

 

Podczas warsztatów zostaną również zaprezentowane przykłady udanych wdrożeń , gdzie pokażemy  jak  pomogliśmy  naszym klientom  zbudować  światowej klasy łańcuch dostaw osiągając przy tym  wymierne  korzyści.

 

 

Agenda spotkania

08.45: Rejestracja

09.00: Powitanie – Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SAAM

09.10:  Zaawansowane systemy komunikowania w łańcuchach dostaw jako sposób usprawnienia procesów wymiany informacji

 • Analiza problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej komunikacji między firmami na poszczególnych etapach w łańcuchach dostaw
 • Potencjalne rozwiązania dla usprawnienia procesów wymiany informacji między firmami na poszczególnych etapach w łańcuchach dostaw
 • Studium przypadku: „ Niezawodne środowisko EDI doprowadziło do automatyzacji procesów biznesowych w różnych obszarach łańcucha dostaw ‘’
 • Studium przypadku: „Udoskonalony proces współpracy z dostawcami przy wykorzystaniu  najlepszych rozwiązań  EDI ‘’
 • Studium przypadku: Szybki rozwój przedsiębiorstwa dzięki integracji EDI ‘’

 

10.10: Sprawna integracja systemów ERP i EDI jako podstawa do zagwarantowania sprawności operacyjnej

 • Istotne czynniki wyboru systemów do pełnej integracji partnerów biznesowych i dostawców  na skalę  międzynarodową
 • Sprawne przeprowadzenie procesu integracji systemowej ERP z EDI
 • Studium przypadku: „Globalne wdrożenie zintegrowanego rozwiązania  EDI w ERP ‘’

 

10.45: Przerwa

11.00: Dyskusja warsztatowa:

 • Pytanie 1: Jakie kluczowe czynniki  powinniśmy brać  pod uwagę  przy wyborze  dostawcy EDI i ERP ?
 • Pytanie 2: Jakie są  krytyczne bariery  dla łańcucha dostaw  w przemyśle motoryzacyjnym  ?
 • Pytanie 3: Jakie wymagania  wobec OEMs muszą  spełnić  Tier 1, Tier 2, Tier 3, aby uczestniczyć  w procesie łańcucha dostaw ?

12.00: Podsumowanie i poczęstunek, networking

12.30: Zakończenie

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze.

 

Licząc na obecność Państwa firmy, pozostajemy z wyrazami szacunku

Łukasz Górecki, Menedżer Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM