Oferta klastra

Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Metali Nieżelaznych o/Skawina

ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina
imn.skawina.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

Akredytowane Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych AB-394 (21 metod badawczych)
Pracownia Przetwórstwa Metali Lekkich do wykonywania badań w zakresie jakości wyrobów przerabianych plastycznie
Pracownia dot. Odlewnictwa metali lekkich (Al. i Mg)

Kontakt

mgr inż. Marek Nowak
Kierownik
Tel. +48 12 276 40 88 wew. 21
Faks +48 12 276 47 76
mnowak@imn.skawina.pl