wydarzenia

Seminarium Elastyczna fabryka przyszłości – Przemysł 4.0 13.06.2017

W dniu 13 czerwca 2017 odbyło się seminarium „Elastyczna fabryka przyszłości – Przemysł 4.0” w firmie AIUT Sp. z o.o. w Gliwicach. Spotkanie, w kórym uczestniczyło ponad 60 osób, poświęcone było projektowaniu i wdrażaniu elastycznych układów produkcji opartych...

czytaj więcej >>

Zgromadzenie Członków Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing 08.06.2017

W dniu 08 czerwca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w Galerii StrefArt w Tychach. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany poglądów dotyczących trendów w motoryzacji oraz zjawisk w otoczeniu, które w istotny...

czytaj więcej >>

Warunki uczestnictwa

Klaster "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing" dedykowany jest podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji (Przemysł 4.0), a w szczególności firmom produkcyjnym i technologicznym, które zlokalizowane są na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster stanowi platformę współpracy, dzięku której firmy optymalizują swoje działania w relacjach business to business i science to business. 

Wizją Klastra jest wykreowanie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w sektorze motoryzacji oraz w sektorach zaawansowanych systemów produkcji i inteligentnych aplikacji.

Podmiot zainteresowany członkostwem w Klastrze uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu przez KSSE SA.