wydarzenia

Optymalizacja produkcji i energooszczędność w stosowaniu środków smarnych 17.06.2016

Spotkanie warsztatowe wymiany dobrych praktyk odbędzie się w siedzibie firmy SmarT Plus sp. z o.o. w Warszowicach koło Żor. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom optymalizacji produkcji i energooszczędności w zakresie stosowania środków smarnych, olejów...

czytaj więcej >>

Talenty Inżynierskie Sieci K2 16.06.2016

16 czerwca 2016r.  o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie inaugurujące I edycję Programu „Talenty Inżynierskie Sieci K2” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w ramach współpracy Klastra Silesia Automotive & Advanced...

czytaj więcej >>

Warunki uczestnictwa

Klaster "Silesia Automotive & Advanced Manufacturng" dedykowany jest podmiotom działającym w branży motoryzacyjnej, a w szczególności firmom produkcyjnym i technologicznym, które zlokalizowane są na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster stanowi paltformę współpracy wzdłuż łańcuchów wartości i dostaw, dzięku której firmy optymalizują swoje działania w relacja business to business i science to business. Wizją klastra jest wykreowanie liczącego się regionu kompetencji sektora Automotive. Podmiot uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu jej przez KSSE SA. Wtedy również staje się partnerem i zostaje włączony w działania strategiczne Klastra.

Firma InnoCo zajmuje się obszarem „Innowacja i kooperacja”, natomiast firma Landster odpowiedzialna jest za organizację i koordynację działań związanych z obszarem „Rynek pracy i edukacja. Wspólnie członkowie konsorcjum realizują cykliczne analizy i spotkania tematyczne.