wydarzenia

Studia Dualne Sieci K2 – spotkanie partnerów projektu 15.12.2016

Dnia 15 grudnia br. na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się spotkanie poświęcone projektowi Studia Dualne Sieci K2. Na spotkaniu obecni byli partnerzy projektu m.in. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl, Dziekan Wydziału Mechanicznego...

czytaj więcej >>

„Śląskie stawia na Zawodowców -szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy" 14.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Teatrze Kortez w Katowicach odbyła się konferencja  „Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy”. Głównym celem konferencji było omówienie modelu współpracy pomiędzy szkołami a...

czytaj więcej >>

Warunki uczestnictwa

Klaster "Silesia Automotive & Advanced Manufacturng" dedykowany jest podmiotom działającym w branży motoryzacyjnej, a w szczególności firmom produkcyjnym i technologicznym, które zlokalizowane są na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster stanowi paltformę współpracy wzdłuż łańcuchów wartości i dostaw, dzięku której firmy optymalizują swoje działania w relacja business to business i science to business. Wizją klastra jest wykreowanie liczącego się regionu kompetencji sektora Automotive. Podmiot uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu jej przez KSSE SA. Wtedy również staje się partnerem i zostaje włączony w działania strategiczne Klastra.

Firma InnoCo zajmuje się obszarem „Innowacja i kooperacja”, natomiast firma Landster odpowiedzialna jest za organizację i koordynację działań związanych z obszarem „Rynek pracy i edukacja. Wspólnie członkowie konsorcjum realizują cykliczne analizy i spotkania tematyczne.