Aktualności

Zarządzanie sytuacjami trudnymi - jak rozwiązywać konflikty

2019 12 12 Zarządzanie sytuacjami trudnymi WWW

Zapraszamy na warsztaty Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędą się 12 grudnia 2019 roku w Gliwicach ul. Rybnicka 29 - Biuro Podstrefy Gliwickiej Katowickiej SSE.

Podczas spotkania będziemy kontynuować tematyką związaną z rozwojem i wsparciem kompetencji menedżerskich – zarządzania sytuacjami trudnymi i rozwiązywania konfliktów. Jest to temat ważny zarówno dla działów HR jak i osób pełniących funkcje kierownicze.

 Aby móc efektywnie prowadzić dialog, w rozmowach muszą pojawić się dwa obszary potrzeb, czyli wyrażenie stanowiska i interesu. Dopiero wówczas zaczynamy rozmawiać o meritum w poszukiwaniu rozwiązania, ponieważ stanowisko i interes to dwie, zupełnie różne sprawy.

Z drugiej strony analiza własnego stylu radzenia sobie z konfliktem jest bardzo ważna, szczególnie na początku rozwiązywania konfliktu - to ona powinna rozpoczynać proces rozwiązywania wszystkich konfliktów. Uświadomienie sobie własnych interesów
i potrzeb, własnego stylu oraz właściwa ocena sytuacji i okoliczności będą determinowały wybór właściwej strategii

Korzyści, jakie uzyska uczestnik szkolenia to:

  • Poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów
  • Rozwój pewności siebie w podejmowanych rozmowach trudnych
  • Poznanie technik wspomagających efektywne zarządzanie konfliktami

 

Agenda:

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00 –

11.00

STRATEGIE RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

1.    Interes vs. Stanowisko

2.    Rywalizacja, dostosowanie, kompromis, unikanie, współpraca

3.    Konflikt pracowniczy.

 

Agnieszka Bednarska

Manager ds. HR SA&AM

11.00-11.30

 

PRZERWA. Poczęstunek.

 

 

11.30 -13.00

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI 

 

1.    Co robić w sytuacjach trudnych

2.    Kiedy się zaangażować a kiedy odpuścić?

3.    Dyskusja w oparciu o wypracowane rozwiązania.

 

Magdalena Siwińska Agnieszka Bednarska

Manager ds. HR SA&AM

13.00

Podsumowanie pracy i zakończenie.

 

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do dnia 11 grudnia 2019 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.