Aktualności

WITAMY NA POKŁADZIE, czyli ONBOARDING w praktyce

201909 13 Onborarding HR www

 

Zapraszamy na warsztaty Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędą się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym StrefArt, ul. Fabryczna 2 w Tychach.

 

  • Jak przeprowadzić onboarding w firmie?
  • Na czym powinien opierać się skuteczny program adaptacyjny?
  • Gdzie zaczyna, a gdzie kończy się proces onboardingu?


Proces adaptacji zwany onboardingiem ma na celu wprowadzenie pracowników do organizacji w taki sposób, by szybko osiągnęli wysoki poziom efektywności.

Proces ten powinien dostarczyć potrzebnej wiedzy zarówno na poziomie strategicznym (misja i wizja, struktura organizacyjna, cele itp.), proceduralnym (zasady komunikacji, obieg dokumentów, itp.), a także osobistym (zakres obowiązków, możliwości rozwoju itp.). Dodatkowo powinien wpływać na satysfakcję z pracy, motywację, a także pomóc rozwijać umiejętności, jakie będą od pracowników wymagane w przyszłości. 

To teoria, rzeczywistość w Polsce wygląda jednak trochę inaczej.
Onboarding jest jednym z najczęściej zaniedbywanych procesów HR, dlatego warto przyjrzeć się temu zagadnieniu uwzględniając trendy na rynku w tym zakresie oraz specyfikę branży automotive.

Podczas sesji praktycznej odpowiemy na kluczowe pytania:

  • Jakie elementy powinny zawierać się w procesie adaptacji pracowników?
  • Jakie narzędzia wykorzystać, tak, aby jak najlepiej wdrożyć nowego pracownika?
  • Co działa a co nie działa w procesach onboardingowych?
  • Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za wdrożenie?

Agenda:

 

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 –

12.15

Skuteczny program adaptacyjny (onboarding) w firmie automotive – mapowanie procesu

 

1.     Kluczowe elementy onboardingu –zasada 4C

2.     Cechy spójnego procesu adaptacji

3.     Cele programu adaptacji – na czym zależy organizacji?

4.     Etapy wdrożenia pracownika- punkty kluczowe

5.     Onboarding- rozkład odpowiedzialności?

 

Agnieszka Bednarska

Manager ds. HR SA&AM

12.15-13.00

PRZERWA. Poczęstunek.

 

 

13.00 - 14:30

Skuteczne narzędzia wspomagające wdrożenie pracownika na każdym szczeblu organizacyjnym

1.     Projektowanie onboardingu w organizacji –plan wdrożenia

2.     Grywalizacja, ankieta, wywiad, buddy, check lista, handbook – czyli dobre praktyki wdrożeniowe

3.     Ewaluacja procesu adaptacji

4.     Wymiana dobrych praktyk i podsumowanie

 

Agnieszka Bednarska

Magdalena Siwińska

Manager ds. HR SA&AM

14:30 –
14.45

Rada Sektorowa ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności)

 
– współpraca  przedsiębiorców i szkół na rzecz kształcenia pod potrzeby sektora motoryzacyjnego.

 

Łukasz Góreck

Manager Klastra SA&AM

14.45

Zakończenie i podziękowanie

 

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do dnia
11 września 2019 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Licząc na obecność Państwa firmy, pozostajemy z wyrazami szacunku,

Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM,

Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM

Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM