Aktualności

Warsztaty Klastra SA&AM - Zarządzanie energią

Zarządza nie energią

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty Klastra SA&AM -
Grupa Tematyczna „Zarządzanie energią” - „Inteligentne zarządzanie energią i optymalizowanie jej zużycia w dobie wzrostu cen”
Warsztaty odbędą się w dniu 04.12.2018 w siedzibie Klastra SA&AM (centrala KSSE) ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice.

Spotkanie skierowane jest do specjalistów i menedżerów ds. zarządzania energią. Podczas warsztatów odpowiemy sobie na pytania :
• Czy identyfikacja źródeł strat energii m.in. w oparciu o obowiązkowe audyty to optymalna forma realizacji świadomych działań naprawczych i optymalizacyjnych w obszarze gospodarki energetycznej zakładu?
• Jak ukierunkować monitorowanie energochłonności produkcji na podniesienie efektywności pracy?
• Gdzie znaleźć rozwiązania ograniczające ryzyko skoku cen nośników energii?

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy przesyłać na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze SA&AM. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą kontaktową jest Manager ds. Innowacji i Kooperacji - LukPalmen tel. 503 73 14 58.