Oferta klastra

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

ŚCKP 4.0 logo pełne

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna koordynator Klastra SA&AM w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach uruchomiła projekt pn. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Celem projektu jest promocja idei Przemysłu 4.0 oraz wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu i stosowaniu technologii Przemysłu 4.0 oraz szeroko pojęta promocja i edukacja w zakresie nowych technologii wraz z demonstrowaniem możliwości i analizą korzyści wynikających z ich zastosowania.

ŚCKP 4.0 wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi europejska i polska gospodarka w odniesieniu do postępu technologicznego w przemyśle w krajach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych oraz wpływu Internetu.

Misją Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. będzie skuteczne wspieranie procesów transformacji cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rozwijanie kompetencji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ŚCKP 4.0 wsparło 14 przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii podpisując listy intencyjne wyrażające wolę współpracy ze ŚCKP 4.0

ŚCKP 4.0 stanie się pierwszym punktem kontaktowym dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, które chcą prowadzić transformację cyfrową, ułatwienie dostępu do technologii i współpracy z dużymi przedsiębiorcami. W ŚCKP 4.0 przedsiębiorstwo, w jednym miejscu, zapozna się z poszczególnymi aspektami czwartej rewolucji przemysłowej, w tym z technologiami w następujących dziewięciu obszarach:

 • Obliczenia w chmurze;
 • Big Data i Analityka;
 • Autonomiczne roboty;
 • Technologie przyrostowe;
 • Przemysłowy Internet Rzeczy;
 • Pozioma i pionowa integracja softwarowa;
 • Rozszerzona rzeczywistość;
 • Symulacje linii i procesów produkcyjnych;
 • Cyberbezpieczeństwo.

 

ŚCKP 4.0 wraz z partnerami strategicznymi będzie prowadzić przedsiębiorstwo przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej, identyfikując wyzwania, przed którymi stoi dane przedsiębiorstwo, opracowując, demonstrując i testując potencjalne rozwiązania, przygotowując i wdrażając projekty P 4.0 w przedsiębiorstwie.

Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie:

 • bardziej świadome korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
 • lepiej planować proces transformacji cyfrowej,
 • bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
 • skutecznie zaangażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
 • stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczna, świadoma, skuteczna w reakcjach na zmiany
  w otoczeniu).

 

Osobą kontaktową w zakresie projektu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w KSSE są:

Aleksandra Zajusz-Wayda

e-mail: awayda@ksse.com.pl

tel: (+48 32) 231 89 10

 

Ewa Dudzic

email: edudzic@ksse.com.pl

tel: (+48) 502 386 287, (+48 32) 251 07 36

 

Siedziba ŚCKP4.0:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Gliwicka
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice

Szczegóły projektu na stronie:

https://www.facebook.com/SCKP4.0/

https://pl.linkedin.com/company/slaskie-centrum-kompetencji-przemyslu-4-0 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/12571/view

http://www.sckp40.pl/