Aktualności

Robotics & Artificial Intelligence

2019 07 11 EACN Warsztat AI www1

Zapraszamy przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego oraz dostawców nowoczesnych rozwiązań przemysłowych na warsztat w tematyce "Robotics & Artificial Intelligence - Autonomiczne roboty i sztuczna inteligencja w procesach wytwarzania".

Warsztaty odbędą się w siedzibie Klastra SA&AM - Centrala Katowickiej SSE, Katowice ul. Wojewódzka 42. w dniu 11 lipca 2019r. (w godzinach 9:45-12:45)

Warsztaty odbędą się równolegle w pięciu krajach których klastry uczestniczą w projekcie: Polsce (SA&AM), Hiszpanii (Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia), Francji (Pole Vehicule du Futur), Serbii (Automobilski Klaster Srbije) i Bułgarii(Automotive Cluster Bulgaria).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: lpalmen@silesia-automotive.pl; tel.: 503-731-458


Informacja nt. projektu EACN:

W październiku 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt sieci europejskich klastrów EACN której członkiem jest Klaster SA&AM - „EACN dla wspólnych inwestycji w modernizację przemysłu”

Partnerstwo EACN chce wspierać przygotowanie 5 projektów badawczo-rozwojowych i projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją przemysłu w MŚP w przemyśle motoryzacyjnym z udziałem MŚP, dostawców technologii, ośrodków badawczych i parków technologicznych.

Poprzez szereg warsztatów tematycznych, spotkań brokerskich i wymiany dobrych praktyk zostaną zidentyfikowane kluczowe obszary zainteresowania w ramach czterech tematów:

-Wirtualizacja procesów planowania
- Autonomiczne roboty i sztuczna inteligencja w procesach wytwarzania
- Uelastycznienie procesów wytwarzania
-Rozwój kompetencji pracowników w erze 4 rewolucji przemysłowej

Na ich podstawie budowane będą międzynarodowe konsorcja firm do projektów badawczo-rozwojowych inwestycyjnych wpieranych przez sieć EACN.

Partnerem projektu „EACN dla wspólnych inwestycji w modernizację przemysłu” jest Klaster SA&AM