Aktualności

Planowanie i harmonogramowanie produkcji – kiedy Excel już nie zdaje egzaminu

2019 12 03 Planowanie produkcji www

Grupa Tematyczna „Przemysł 4.0”
„Planowanie i harmonogramowanie produkcji – kiedy Excel już nie zdaje egzaminu”
03.12.2019 Siedziba KSSE, ul. Wojewódzka 42, Katowice

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym
„Planowanie i harmonogramowanie produkcji – kiedy Excel już nie zdaje
egzaminu”
, które odbędzie się w dniu 03.12.2019 w siedzibie KSSE, ul. Wojewódzka 42, Katowice. Spotkanie skierowane jest do
dyrektorów zakładów, dyrektorów finansowych, dyrektorów produkcji i planistów, którzy na co dzień dbają o optymalne procesy
produkcyjne w przedsiębiorstwie.
Mimo, że coraz więcej firm dysponuje systemem ERP lub/i MES, ciągle korzystają one z MS Excel przy planowaniu produkcji i
weryfikacji dostępnych zasobów dla projektów. Przy mnożeniu liczby projektów w warunkach podlegających niejednokrotnie różnym
wpływom z zewnątrz, ryzyko niewłaściwej kalkulacji kosztów i czasu realizacji nowych projektów rośnie. Często brakuje możliwości
planowania procesów i weryfikacji współzależności między procesami od etapu zamówienia i dostawy surowców oraz półwyrobów,
przez obsługę na magazynie, dostępność zasobów na produkcji, procesy pakowania aż do dostawy gotowych produktów do klientów
w uzgodnionym terminie. W związku z trendami, w motoryzacji rośnie liczba mało- i średnioseryjnych projektów, skraca się czas
podejmowania decyzji w fazie ofertowania, a także na etapie przygotowania się do produkcji. System zaawansowanego
harmonogramowania i planowania produkcji zintegrowany z ERP lub/i MES pozwala lepiej planować zapotrzebowanie na zasoby w
przedsiębiorstwie i określać optymalną kolejność zadań, tak aby zminimalizować zakłócenia w procesach.
Agenda:
09.00: Powitanie
09.10: Wstęp: procesy planowania produkcji stosowane w firmie (runda krótkich wypowiedzi ze strony uczestników warsztatu)
09.40: Prezentacja: „Miejsce systemów
APS (Advanced Planning & Scheduling) w organizacji”
09.55: Warsztat:

-
-
-
-
Jakie elementy składają się na efektywne planowanie produkcji?
Kiedy MS Excel to za mało?
Jak poprawić efektywność procesów produkcji i zrealizować większą liczbę zadań bez konieczności zwiększenia zasobów?
Jakie korzyści firma może uzyskać wdrażając informatyczny system APS? Jak APS może oddziaływać na całą firmę?

11.30: Jak przygotować się do wdrożenia APS krok po kroku?
12.00: Podsumowanie i zakończenie

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl  Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze SA&AM.