wydarzenia

Spotkanie Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych 26.01.2018

Zapraszamy na początku tego nowego roku do udziału w spotkaniu Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędzie w dniu 26 stycznia 2018 roku w Sali Rady Wydziału, Wydziału Mechaniczny Technologiczny...

czytaj więcej >>

Klaster SA&AM podsumował rok 2017 29.12.2017

Klaster SA&AM rozpoczyna 9 rok funkcjonowania - koniec roku to dobry moment na krótkie podsumowanie działalności klastra SA&AM z ostatnich kilkunastu miesięcy. Członkami klastra są dzisiaj 74 firmy (w tym 34 firmy małe i średnie) oraz 9 jednostek naukowych. W tym roku...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@silesia-automotive.pl

HR i rynek pracy

Spotkanie Best Practices – Grupa HR 19.05.2016

Data: 11.12.2015
Miejsce: Bielsko-Biała
Rodzaj spotkania: Best Practices – Grupa HR
Temat: Case Study na podtawie Development Center

Przebieg spotkania:
1. Po przywitaniu gości została przedstawiona prezentacja „Nastroje w branży Automotive” dane do analizy zostały dostarczone na podstawie badań przeprowadzanych przez Silesie Automotive w 2015 roku.
2. Kolejna cześć dotyczyła omówienia prezentacji poruszając najważniejszy problem jakim jest niedobór wyspecjalizowanych pracowników na rynku pracy woj. śląskiego. Podczas dyskusji zostały przedstawione kolejne działania Centrum Pracy i Staży K2, którego celem jest zmniejszenie deficytu pracowników wyspecjalizowanych na rynku woj. śląskiego. Uczestnicy spotkania doszli do wnioski, że sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników jest wspieranie się pracownikami z zagranicy, poprawa kształcenia na poziomie szkół średnich – szkoły zawodowe oraz zrównanie płacy ze stawkami zagranicznymi.
3. Ostatnia cześć dotyczyła Best Practices, którym było Case Study na przykładzie Development Center.