Oferta klastra

EACN - faza przygotowawcza

Za nami już pierwszy etap Projektu EACN. Prowadzona od początku realizacji projektu do kwietnia 2019 faza przygotowawcza, za którą odpowiedzialny był klaster SA&AM, zakończyła się.

W jego trakcie 6 partnerów projektu – klastry motoryzacyjne z Francji, Serbii, Bułgarii, Hiszpanii i Polski – zajmowało się:

  • wykonaniem analizy czynników i trendów światowych wpływających na zmiany w zakresie modernizacji przemysłu motoryzacyjnego, w tym szczególnie wśród MŚP;
  • opracowaniem Strategii EACN wraz z mapą drogową dotyczącą współpracy z MŚP w zakresie: wirtualizacji procesów planowania, autonomicznych robotów i sztucznej inteligencji w procesach wytwarzania, uelastycznienia procesów wytwarzania, rozwoju kompetencji pracowników w erze czwartej rewolucji przemysłowej;
  • opracowaniem narzędzi wsparcia, które będą wykorzystane podczas identyfikacji potrzeb i wyzwań MŚP w motoryzacji, określania obszarów wymagających inwestycji, identyfikacji międzynarodowych partnerów oraz przygotowania wspólnych projektów.

 

W trakcie fazy przygotowawczej Projektu EACN miały miejsce następujące wydarzenia:

  • 12 kwietnia 2019

EACN warsztat_12.04.2019

Wspieranie i zachęcanie firm do wdrażania zautomatyzowanych, zrobotyzowanych i zdigitalizowanych systemów produkcji (Przemysł 4.0), przede wszystkim w MŚP z kapitałem polskim jest celem strategicznym Klastra SA&AM, realizowanym między innymi w ramach międzynarodowego projektu EACN - Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową oraz inicjatywy Digital Innovation Hub - Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

W ramach obu tych inicjatyw zapraszamy do współpracy zarówno dostawców technologii rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz MŚP z sektora automotive zainteresowanych wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w warsztacie i podzielenie się swoimi doświadczeniami, wskazanie barier i możliwości dla innowacji i inwestycji związanych z modernizacją przemysłową oraz przedstawienie i określenie możliwych modeli współpracy na rzecz wdrożenia technologii Przemysłu 4.0 w przemyśle.

 

  • 4 kwietnia 2019

EACN workshop_04.04.2019

Kolejne warsztaty w projekcie EACN, których celem było określenie wyzwań przed jakimi stoją MŚP w sektorze motoryzacyjnym w aspektach związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją i kompetencjami w przemyśle 4.0.

Informacje pozyskane od motoryzacyjnych MŚP pozwolą na sformułowanie i odpowiednie ukierunkowanie strategii EACN na rzecz inwestycji w modernizację przemysłową w przemyśle motoryzacyjnym, co przyczyni się do rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych.

Warsztaty odbyły się równocześnie w pięciu krajach których klastry uczestniczą w projekcie: Polsce (SA&AM), Hiszpanii (Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia), Francji (Pole Vehicule du Futur), Serbii (Automobilski Klaster Srbije) i Bułgarii(Automotive Cluster Bulgaria). Celem projektu jest zbudowanie konsorcjów składających się z firm – członków klastrów sieci EACN, do projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w w/w obszarach.

Dziękujemy za gościnę firmie Future Processing, w której odbyły się warsztaty w Polsce.

 

  • 13 marca 2019

EACN workshop_13.03.2019

Celem warsztatów było określenie wyzwań przed jakimi stoją MIŚ przedsiębiorstwa w sektorze motoryzacyjnym w aspektach związanych z wirtualizacją procesów planowania i uelastycznienia procesów wytwarzania.

Warsztaty odbyły się równocześnie w pięciu krajach których klastry uczestniczą w projekcie: Polsce (SA&AM), Hiszpanii (Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia), Francji (Pole Vehicule du Futur), Serbii (Automobilski Klaster Srbije) i Bułgarii(Automotive Cluster Bulgaria). Celem projektu jest zbudowanie konsorcjów składających się z firm – członków klastrów sieci EACN, do projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w w/w obszarach.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowanie Projektem podmioty, w szczególności MIŚ przedsiębiorców z sektora automotive.

 

  • 12-13 lutego 2019

EACN workshop_12.02.2019

SA&AM w europejskiej sieci klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową (EACN).

Przez dwa dni, w Katowicach, w siedzibie Klastra SA&AM, spotykaliśmy się z partnerami projektu „EACN - Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową” aby wspólnie zidentyfikować wyzwania przed którymi stoją MŚP w motoryzacji na tle trendów światowych wynikających ze zmian geopolitycznych, czwartej rewolucji przemysłowej, zmian technologicznych w zakresie e-mobilności i pojazdów autonomicznych oraz zmian klimatycznych. Naszym celem było wypracowanie strategii współpracy między klastrami motoryzacyjnymi w Europie na rzecz modernizacji przemysłowej w MŚP w motoryzacji.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele motoryzacyjnych klastrów:
• Automobilski Klaster Srbije (Serbia)
• Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)
• Cluster de la Industria d'Automocio de Catalunya (Hiszpania)
• Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia (Hiszpania)
• Pole Vehicule du Futur (Francja)