wydarzenia

Spotkanie Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych 26.01.2018

Zapraszamy na początku tego nowego roku do udziału w spotkaniu Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędzie w dniu 26 stycznia 2018 roku w Sali Rady Wydziału, Wydziału Mechaniczny Technologiczny...

czytaj więcej >>

Klaster SA&AM podsumował rok 2017 29.12.2017

Klaster SA&AM rozpoczyna 9 rok funkcjonowania - koniec roku to dobry moment na krótkie podsumowanie działalności klastra SA&AM z ostatnich kilkunastu miesięcy. Członkami klastra są dzisiaj 74 firmy (w tym 34 firmy małe i średnie) oraz 9 jednostek naukowych. W tym roku...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@silesia-automotive.pl

Dostawcy

W ramach klastra stwarzamy możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych między dostawcami usług specjalistycznych a członkami klastra.

Podczas spotkań Business 2 Business członkowie klastra spotykają się z potencjalnymi dostawcami, którzy wcześniej zostali zidentyfikowani przez biuro klastra na podstawie zgłoszonych przez członków potrzeb. Dzięki temu członkowie klastra mogą zoptymalizować łańcuchy dostaw i zaangażować kompetencje lokalnych specjalistów w swoich projektach. 

Dostawcy usług specjalistycznych, którzy przekazują profil swoich usług drogą elektroniczną do biura klastra, po rozpatrzeniu i rozmowie, mogą zostać uwzględnieni w bazie dostawców.

Kategorie / Usługi inżynierskie, biura technologiczne, projektowe

Lista firm

CADM Automotive Sp. z o.o

Branża: motoryzacyjna
Kraj pochodzenia: Polska
Internet: http://www.cadm-a.com

więcej

Ul. Lindego 1c
30-148 Kraków
województwo małopolskie

telefon: 12 397 21 80
mail: info@cadm-a.com

CADM Automotive to dynamicznie rozwijające się inżynierskie biuro projektowe z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności firmy jest wykonywanie profesjonalnych usług projektowych dla producentów oryginalnego wyposażenia - głównie w branży automotive, kolejowej i lotniczej. Specjalizujemy się w rozwoju zarówno pojedynczych komponentów, jak i całych modułów oraz systemów, uwzględniając ich integrację w danym otoczeniu. R&D expertise Gwarantem sukcesu jest doświadczony zespół projektantów mających dostęp do najnowszych technologii oraz podążających za trendami w designie.

Centrum Naukowo-Badawcze (CNB) Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Branża: IT
Kraj pochodzenia: Polska
Internet: www.ibemag.pl

więcej

Leopolda 31
40-189 Katowice
województwo śląskie

telefon: +48 32 2007 805
mail: cnb@ibemag.pl

Centrum Naukowo-Badawcze (CNB) jest specjalistyczną komórką organizacyjną w strukturze Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, która dysponuje kadrą naukową oraz inżynieryjno-techniczną. Oferuje innowacyjne rozwiązania biznesowe w zakresie: • opracowania i implementacji systemów informatycznych, • implementacji nowoczesnych technologii semantycznych, • bezpieczeństwa systemów biznesowych i analizy ryzyka, • systemów automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji, • miernictwa przemysłowego i pomiarów jakości kopalin, • audytów energetycznych, • opracowania i implementacji systemów wspomagania decyzji, • statystycznej i eksploracyjnej analizy i wizualizacji danych. Obszary działania Centrum Naukowo-Badawczego to: 1. Systemy informatyczne: • projektowanie i implementacja systemów, • integracja systemów informatycznych, • mobilne rozwiązania dla biznesu, • animacje i wizualizacje 3D. 2. Bezpieczeństwo biznesowe: • zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji, • projektowanie i ocena zabezpieczeń produktów informatycznych, • o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, • analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w biznesie. 3. Automatyka, telekomunikacja i bezpieczeństwo: • sterowanie i kontrola maszyn, • bezpieczna transmisja sygnałów i danych, • zabezpieczanie urządzeń i pracowników przed zagrożeniami, • systemy i urządzenia do oceny zagrożenia sejsmicznego, • monitorowanie parametrów środowiska, • systemy specjalne na potrzeby ratownictwa, • systemy zasilania wraz z kompensacją mocy biernej i filtrami wyższych harmonicznych. 4. Miernictwo przemysłowe: • przyjazne dla środowiska systemy monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi. 5. Audyty energetyczne: • audyt dla oceny przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, • audyt termomodernizacyjny i remontowy. 6. Systemy wspomagania decyzji i analiza: • analiza i wizualizacja danych, • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji, • projektowanie baz i hurtowni danych dedykowanych dla celów przetwarzania dużych zbiorów danych o charakterze strumieniowym.

Major Sp. z o.o.

Branża: auomotive
Kraj pochodzenia: Polska
Internet: www.major.p

więcej

Sienkiewicza 13
43-100 Tychy
województwo śląskie

telefon: 32 219 02 90
mail: major@major.pl

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje produkcję średnio oraz wielkoseryjną skoncentrowaną na wytwarzaniu wyspecjalizowanych wyrobów głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma posiada szerokie możliwości dostarczania skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie wyrobów dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu. Wychodząc naprzeciw wymogom rynku, biorąc pod uwagę pierwszoplanowe znaczenie jakości oraz inwestując w modernizację, firma dąży do pełnego zadowolenia Klienta. Chcąc zapewnić skuteczność realizacji swoich celów Major wprowadził System Zarządzania Jakości zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001. W ramach ciągłego doskonalenia firma MAJOR wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny ze Specyfikacją Techniczną ISO/TS 16949:2002.

POSkładani.pl A.T. Nowak Społka Jawna

Branża: Projektowanie opakowań z tektury falistej
Kraj pochodzenia: Polska
Internet: www.poskladani.pl

więcej

ul. Nehringa 8/1
60-247 Poznań
województwo opolskie

telefon: 666848722
mail: anna.nowak@poskladani.pl

Główną działalnością firmy są usługi specjalistycznego projektowania opakowań z tektury falistej. Koncentrujemy się na projektach strukturalnych wraz z prototypowaniem, analizą wytrzymałościową pod kątem logistyki i transportu oraz optymalnego sposobu procesów towarowania. Dbając o kompleksową obsługę klienta, przygotowujemy również projekty graficzne z pełną implementacją nadruku. Nasze duże doświadczenie w tym zakresie pozwala na współpracę z najbardziej wymagającymi firmami. Dodatkowo świadczymy usługi doradztwa technicznego w kwestiach związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych i zakupem opakowań.

Safety First Sp. z o.o.

Branża: HANDEL
Kraj pochodzenia: POLSKA
Internet: http://www.safety1st.pl

więcej

LEGIONÓW 92C
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
województwo śląskie

telefon: +48 32 2151468
mail: biuro@safety1st.pl