Oferta klastra

Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych
IS

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
www.is.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

– Laboratorium Badań Mechanicznych
– Laboratorium Badań Zmęczeniowych
– Laboratorium Badań Metaloznawczych
– Laboratorium Badań Spawalności

Kontakt

dr inż. Piotr Sędek, prof. nzw. w IS
Kierownik Zakładu Badań Spawalności
Tel. +48 32 335 83 87
Faks +48 32 231 46 52
piotr.sedek@is.gliwice.pl