Oferta klastra

Zakład Technologii Spawalniczych
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Spawalnictwa

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
www.is.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

– Laboratoria technologii spajania i cięcia
– Laboratorium Metalograficzne
– Laboratorium Badań Mechanicznych
– Laboratorium Analiz Chemicznych

Kontakt

Dr inż. Tomasz Pfeifer
Kierownik
Tel. +48 32 33 58 405
Faks +48 32 231 46 52
tomasz.pfeifer@is.gliwice.pl