Oferta klastra

Zakład Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska
IS

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
www.is.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Zarządzanie zasobami naturalnymi

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

– Laboratorium Technologii Zgrzewania Rezystancyjnego
– Laboratorium Zgrzewania Tworzyw Sztucznych
– Laboratorium Zgrzewania Tarciowego
– Laboratorium Inżynierii Środowiska

Kontakt

dr inż. Jolanta Matusiak
Kierownik
Tel. +48 32 335 82 67
Faks +48 32 231 46 52
jolanta.Matusiak@is.gliwice.pl