Oferta klastra

Zakład Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska
Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Spawalnictwa

ul. bł. Czesława 16-18
44-100 Gliwice
www.is.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Zarządzanie zasobami naturalnymi
  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

Laboratorium Technologii Zgrzewania Rezystancyjnego Laboratorium Zgrzewania i Spawania Tworzyw Sztucznych
Laboratorium Zgrzewania Tarciowego
Laboratorium Klejenia
Laboratorium Inżynierii Środowiska

Kontakt

dr inż. Jolanta Matusiak
Kierownik
Tel. +48 32 335 82 67
Faks +48 32 231 46 52
jolanta.matusiak@is.gliwice.pl