Oferta klastra

Zakład Symulacji Procesów Technologicznych
IMZ

ul. K. Miarki 12-14
44-100 Gliwice
www.imz.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

– Symulator Gleeble
– Dylatometr odkształceniowy DIL 805

Kontakt

Prof. dr hab. Roman Kuziak
Kierownik Zakładu
Tel. +48 32 234 52 41
Fax: +48 32 234 53 00
rkuziak@imz.pl