Oferta klastra

Zakład Chemii Analitycznej
IMZ

ul. K. Miarki 12-14
44-100 Gliwice


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Badania

LABORATORIA

– Laboratorium spektralne
– Laboratorium klasyczne (mokre)

Kontakt

dr Grażyna Stankiewicz
Kierownik Zakładu
Tel. +48 32 234 52 48
Faks. +48 32 234 53 00
gstankiewicz@imz.pl