Oferta klastra

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
IMN o/Poznań

ul. Forteczna 12
61-362 Poznań
www.claio.poznan.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Zarządzanie zasobami naturalnymi

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Prototypowanie
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

– Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu
– Zakład Elektrochemii – Pracownia Baterii Rezerwowych, Pracownia Akumulatorów Zasadowych, Pracownia Akumulatorów Kwasowych, Pracownia Akumulatorów Litowych
– Zakład Zaawansowanych Materiałów

Kontakt

dr inż. Maciej Kopczyk
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
Tel. +48 61 279 78 95
Faks +48 61 279 78 97
maciej.kopczyk@claio.poznan.pl