Oferta klastra

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
IMN

ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
www.imn.gliwice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Nowoczesne materiały i technologie łączenia materiałów

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania
  • Certyfikacja wyrobów

LABORATORIA

– Laboratorium Odlewnictwa
– Laboratorium Przeróbki Plastycznej i Obróbki Cieplnej
– Laboratorium Metalografii i Badań Własności Mechanicznych
– Laboratorium Przemysłowych Zastosowań Termowizji
– Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
– Laboratorium Powłok Metalicznych

Kontakt

dr inż. Barbara Juszczyk
Kierownik Zakładu
Tel. +48 32 238 05 52
Faks +48 32 231 69 33
barbaraj@imn.gliwice.pl