Oferta klastra

Zakład Badań i Rozwoju
IETU

ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
www.ietu.katowice.pl


TEMATY BADAWCZE I PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

  • Zarządzanie zasobami naturalnymi

USŁUGI

  • Doradztwo i analizy
  • Ekspertyzy
  • Badania

LABORATORIA

– Centralne Laboratorium – akredytacja PCA nr AB 325 w zakresie badań wody, ścieków, gleby, opadów atmosferycznych, osadów, odpadów oraz paliw stałych wtórnych

Kontakt

mgr inż. Piotr Cofałka
Kierownik
Tel.+48 32 254-60-31 w. 154
Faks +48 32 254 17 17
p.cofalka@ietu.katowice.pl