Aktualności

„Bezpieczeństwo w inteligentnych systemach maszyna-maszyna”

Zapraszamy na kolejne warsztaty Klastra SA&M – Grupy Tematycznej „Przemysł 4.0”   - „Bezpieczeństwo w inteligentnych systemach maszyna-maszyna”

Już 06.11.2018 - Galeria Strefart Tychy, ul. Fabryczna 2, Tychy warsztaty skierowane do specjalistów odpowiedzialnych za systemy IT, kierowników produkcji oraz do kierowników i specjalistów utrzymania ruchu.

Podczas spotkania dyskutowa będziemy między innymi o:

- bezpieczeństwie na poziomie komunikacji maszyny z maszyną (Cyberuslabs),

- mariażu informacji technicznej i biznesowej dla sprawnego podejmowania decyzji

- technologii Time-Sensitive Networking

- stabilności systemów przekazywania danych i obróbki informacji w kontekście zaawansowanej digitalizacji procesów przemysłowych

Warsztaty przeznczone są wyłącznie dla członków klastra SA&AM, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy kierować do Managera ds. Innowacji i Kooperacji Klastra SA&AM – Luk Palmen na adres lpalmen@silesia-automotive.pl