Aktualności

BE BETTER HR

2019 06 16 Be better HR

 

Zapraszamy na warsztaty HR Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) w formule Open Space Technology - Wyzwania organizacji, wyzwania HR, wyzwania menedżerów - BE BETTER HR, które odbędą się w dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) w Galerii StrefArt, ul. Fabryczna 2 w Tychach.

Na bazie kilkunastu warsztatów z Państwa udziałem stwierdzamy, że dobra współpraca między działem HR i menadżerami w firmie to temat sygnalizowany na zajęciach najczęściej. Widzimy też jak duży bagaż kompetencji i dobrych praktyk przynosicie Państwo na nasze spotkania. Dlatego chcemy zaprosić Państwa na warsztat inny niż wszystkie do tej pory, na którym będziecie Państwo mogli wspólnie zaangażować się i samodzielnie popracować.
Naszym celem jest między innymi rozwój i integracja firm zrzeszonych w klastrze, które wspieramy w zakresie merytorycznym i narzędziowym.
Podczas warsztatu chcemy stworzyć przestrzeń współpracy między biznesem, HR i kadrą zarządzającą.
To spotkanie dla tych, którym się chce – myśleć, dyskutować, tworzyć i działać!

Podczas spotkania:
» Pracujemy w małych grupach;
» Jest czas na wymianę dobrych praktyk i zadanie ważnych pytań;
» Jest możliwość integracji - swobodnego przemieszczania się pomiędzy grupami;
» Wartością są pisemne raporty z każdej grupowej pracy/dyskusji;
» Efektem będą pomysły i plany dotyczące efektywnej współpracy działów HR i menedżerów.

Open Space to metoda pracy z grupami na ważne dla nich tematy. Uczestniczki i uczestnicy sami tworzą agendę spotkania, wypełniając ją zagadnieniami, nad którymi chcą wspólnie pracować. Dyskusje odbywają się równolegle w kilkunastu grupach.
Każdy może swobodnie przemieszczać się i dołączać do wybranych przez siebie dyskusji. Z przebiegu każdej dyskusji tworzone są raporty, które udostępniane są wszystkim zebranym. Podczas Open Space planowane są także konkretne działania, które mogą być wdrażane w życie.
Różnorodność perspektyw, pomysłów i opinii jest inspiracją i motywacją do zaangażowanie i działania.

Szczegółowe informacje na temat metody otrzymają Państwo od doświadczonego facylitatora na początku spotkania.

Warsztaty przeznaczone sa dla członków Klastra SA&AM w ramach rocznej opłaty członkowskiej. Zgloszenia proszę przesyłać na adres: hr@silesia-automotive.pl do dnia 13 maja 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. W razie pytań, proszę o kontakt z Renatą Wowrą, tel: 516 976 337