wydarzenia

Spotkania bilateralne podczas targów FAKUMA 17.10.2017

Oddział sieci Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach jest współorganizatorem zaaranżowanych spotkań B2B organizowanych przy okazji międzynarodowych targów FAKUMA 2017, które odbędą się w dniach 17-21 października 2017 roku...

czytaj więcej >>

Spotkanie „Metody obliczania stopnia wykorzystania parku maszynowego" 28.09.2017

Zapraszam na spotkanie wymiany dobrych praktyk pt.: Metody obliczania stopnia wykorzystania parku maszynowego, które odbędzie się w firmie Ficomirrors Polska Sp. z o.o. w dniu 28 września 2017 roku od godz. 09.30 do 12.30.   W codziennym planowaniu i monitorowaniu sprawności...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@ksse.com.pl

Aktualności

Spotkanie „Metody obliczania stopnia wykorzystania parku maszynowego" 28.09.2017

Zapraszam na spotkanie wymiany dobrych praktyk pt.: Metody obliczania stopnia wykorzystania parku maszynowego, które odbędzie się w firmie Ficomirrors Polska Sp. z o.o. w dniu 28 września 2017 roku od godz. 09.30 do 12.30.  

W codziennym planowaniu i monitorowaniu sprawności funkcjonowania firmy, korzysta się z mniej lub bardziej rozbudowanych i zintegrowanych systemów informatycznych. Dane są na bieżąco zbierane i analizowane, a wyniki analiz wykorzystywane są przy podejmowaniu decyzji odnośnie alokacji zasobów i przeprowadzania ciągłych usprawnień. Zakłady o mniejszej skali nie wdrożyły do tej pory w pełni zintegrowanych systemów typu SAP. Aplikują one natomiast wyodrębnione systemy informatyczne, przy czym, część obiegu informacji jest prowadzona za pomocą raportów, przekazywanych między działami podczas spotkań.  Firma Ficomirrors opracowała i wdrożyła  System Realizacji Produkcji (MES). System ten pozwala na bieżąco monitorować procesy produkcji online, w łatwy sposób sygnalizować i diagnozować problemy oraz identyfikować kluczowe obszary ciągłego doskonalenia procesów.
 

Podczas spotkania wymiany dobrych praktyk, firma Ficomirrors chciałaby poruszyć następujące zagadnienia:

  • Jak konfigurować system w kontekście uwzględnienia celów produkcyjnych, jakościowych i utrzymania ruchu?
  • Jak sprawnie skomunikować systemy dotyczące zarządzania produkcją, zarządzania logistyką i utrzymania ruchu ze sobą?
  • Które wskaźniki warto uwzględnić w systemie, które informacje należy koniecznie gromadzić, a które nie?
  • Jak szczegółowo rozbudować obszary podlegające monitoringowi? Przy tym, jak uniknąć dublowania zbierania i raportowania tych samych danych w różnych raportach?
  • Jak w sprawny sposób przejść z „papierowych raportów” do systemu informatycznego? Przy tym, jak zunifikować dane i raporty dla różnych działów (produkcja, logistyka, HR, jakość) oraz kierownictwa wyższego szczebla i jednocześnie uniknąć przepisywania tych samych danych do różnych zestawień i raportów?
  • Jak odciążać kierownika zmian od administracji i zapewnić mu więcej czasu na pracę przy linie produkcyjnej?
  • Jak zapewnić więcej czasu na refleksję i nie tracić go na biurokrację? Przy tym, jak sprawnie wykorzystać raporty z systemu w ramach warsztatów KAIZEN?

Agenda
09.30: Powitanie
09.40: Studium przypadku firmy Ficomirrors
10.10: Runda prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk uczestników (3 x 15 minut), dyskusja 
11.40: Prezentacja zakładu
12.30: Zakończenie

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: palmen(at)innoco-team.com do 14.09.2017 roku.  Liczba miejsc jest ograniczona do 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.