wydarzenia

Spotkanie informacyjne INNOMOTO 28.02.2018

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Sektorowego INNOMOTO, które odbędzie się w dniach 27-28.02.2018 r. w Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 273. 27.02.2018 20:00 – 24:00 Wspólna kolacja...

czytaj więcej >>

Spotkanie Grupy ds. Badań i Rozwoju w Motoryzacji 27.02.2018

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Grupy ds. Badań i Rozwoju w Motoryzacji w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 roku w Galerii StrefArt w Tychach, ul. Fabryczna 2.   Spotkanie organizowane jest w związku z...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@silesia-automotive.pl

Aktualności

Spotkanie Grupy ds. Badań i Rozwoju w Motoryzacji 27.02.2018

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Grupy ds. Badań i Rozwoju w Motoryzacji w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 roku w Galerii StrefArt w Tychach, ul. Fabryczna 2.  

Spotkanie organizowane jest w związku z wdrożeniem w życie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia  prawnego działalności innowacyjnej, w ramach których które od stycznia 2018 r. wprowadza się nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podnosi się maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Jednocześnie chcemy podczas spotkania omówić stan pracy nad programem „Silesia pod błękitnym niebem” między Województwem Śląskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który ma na celu redukcji emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak i pyłowych oraz w ramach którego dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty między innymi z dziedziny transportu. Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz konkursów ogłaszanych przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

09.30: Powitanie
09.40: Jak efektywnie wykorzystać nową ulgę na badanie i rozwój?
10.40: HORIZON 2020 – konkursy dla firm z sektora motoryzacji i zaawansowanych systemów produkcji
11.00: „Silesia pod błękitnym niebem” – stan pracy nad przedsięwzięciem, Agenda badawcza, grupy docelowe
11.20: Dyskusja warsztatowa dotycząca obszarów tematycznych do Agendy badawczej
11.55: Podsumowanie
12.00: Bilateralne rozmowy z ekspertami przy poczęstunku
13.00: Zakończenie spotkania

Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 20 lutego 2018 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona.