wydarzenia

Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Obrabiarek 13.07.2018

Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Obrabiarek do Obróbki Plastycznej, Obróbki Skrawaniem Metali, Robotów, Automatyki i Technologii Przyrostowych. Biuro ICE – Sekcja Promocji Ambasady Włoch w Warszawie wspólnie z branżowym Stowarzyszeniem Producentów Obrabiarek,...

czytaj więcej >>

Spotkanie Biznesowe przy śniadaniu 28.06.2018

Zmiany w motoryzacji: limity emisji CO2 i Additive Manufacturing Hotel Holiday Inn, Aleja Róż 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza 28.06.2018r. godzina 8.00 Klaster SA&AM i UM Dąbrowa Górnicza zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w Hotelu...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@silesia-automotive.pl

Aktualności

Odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM 26.04.2018

W dniu wczorajszym  (25/04/2018) odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM na którym przedstawiono plan działań Klastra SA&AM na rok 2018/2019 i zatwierdzono skład Rady Programowej Klastra na kadencję 2018-2020.

Spotkanie otworzył dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej SSE i Przewodniczący Rady Programowej Klastra SA&AM. Prezes KSSE zaprosił do uczestnictwa w Klastrze SA&AM przedsiębiorców z sektora automotive, zaawansowanych technologii, instytuty naukowe, badawcze, uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu związane z sektorem motoryzacyjnym i zaawansowanych technologii. Mamy już 100 członków Klastra SA&AM z czego blisko 90 to nasi motoryzacyjni inwestorzy. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w inicjatywy klastra SA&AM,  w rozwój innowacyjności i kompetencji zawodowych oraz edukacji zawodowej.

Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM podkreślił, że Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zachęca do zwiększania aktywności badawczo-rozwojowej, promuje rozwój zaawansowanych metod produkcji wzdłuż łańcuchów dostaw, ułatwia współpracę i wymianę doświadczeń, wspiera wykorzystanie infrastruktury inżynieryjnej i badawczej. Klaster SA&AM jest platformą wymiany kontaktów, doświadczeń świata biznesu ze światem nauki i edukacji. Klaster w ramach działalności podstawowej skupia się na organizowaniu warsztatów tematycznych, spotkań: Best Pactices, Business2Business, Science2Business, szkoleń i seminariów. Celem działalności klastra SA&AM jest wykreowanie województwa śląskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w sektorze motoryzacji oraz w sektorach zaawansowanych systemów produkcji i inteligentnych aplikacji.

O działaniach podstawowych klastra na rok 2018/2019 mówili: Manager ds. Innowacji i Kooperacji Klastra SA&AM Luk Palmen, Agnieszka Bednarska i Magdalena Siwińska – Zespół Managerów ds. Rynku Pracy Klastra SA&AM.

Oprócz działalności podstawowej Klaster SA&AM włącza się również w projekty specjalne na polu edukacji i technologii. O projektach specjalnych mówili: Iwona Ochocka (Manager KSSE) – o projekcie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Monika Bezak (Ekspert ds. Rynku Pracy KSSE) o projekcie Sektorowej Rady ds. Motoryzacji, Mirosław Pachucki (Manager KSSE) o projektach: studiów dualnych zrealizowanych z Politechniką Śląską, Kariera i Kompetencje oraz nowym projekcie „Mieszkanie+ Pracownik+”, Elżbieta Modrzewska (Manager ds. projektów edukacyjnych KSSE) o projektach edukacyjnych realizowanych w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia się nowym członkom klastra, z tej okazji skorzystały firmy:  BMZ Poland, CAL Europe, Dekra Polska, Ecotechnilin, EMT-Systems, Future Processing, IFM Electronic i SGP Group.

Dziękujmy Wszystkim Państwu za obecność na Zgromadzeniu Członków Klastra SA&AM i zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach klastra.