wydarzenia

Spotkanie Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych 26.01.2018

Zapraszamy na początku tego nowego roku do udziału w spotkaniu Grupy ds. Technologii Wtrysku Tworzyw Sztucznych w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędzie w dniu 26 stycznia 2018 roku w Sali Rady Wydziału, Wydziału Mechaniczny Technologiczny...

czytaj więcej >>

Klaster SA&AM podsumował rok 2017 29.12.2017

Klaster SA&AM rozpoczyna 9 rok funkcjonowania - koniec roku to dobry moment na krótkie podsumowanie działalności klastra SA&AM z ostatnich kilkunastu miesięcy. Członkami klastra są dzisiaj 74 firmy (w tym 34 firmy małe i średnie) oraz 9 jednostek naukowych. W tym roku...

czytaj więcej >>

członkowie klastra

kontakt

Biuro Klastra przy KSSE SA
Łukasz Górecki
tel: + 48 32 251 07 36
e-mail: lgorecki@silesia-automotive.pl

Aktualności

Międzynarodowa wymiana doświadczeń klastra SA&AM 21.12.2017

W ramach wymiany doświadczeń klastra SA&AM z innymi klastrami motoryzacyjnymi, w dniu 13 grudnia br. w Walencji spotkali się Menedżer Klastra SA&AM - Łukasz Górecki i Menedżer Hiszpańskiego klastra motoryzacyjnego AVIA - Elena Lluch. Na spotkaniu wymieniono się doświadczeniami w zakresie usług świadczonych członkom obu klastrów oraz wyrażono wolę współpracy we wspólnych inicjatywach.
AVIA – jest klastrem motoryzacyjnym działającym w okręgu Walencji (Hiszpania). Klaster AVIA powstał w 2003 roku i aktualnie zrzesza 93 firmy w tym 54 MiŚ. Członkami klastra są między innymi producenci pojazdów: Ford i Spania GTA, producenci komponentów TIER 1, 2 i 3, firmy inżynieryjne, usługowe, operatorzy logistyczni.