Aktualności

„8 rok rewolucji Przemysłu 4.0 i co dalej”

20190606 8rok rewolicji Aiut

Grupa Tematyczna „Przemysł 4.0” - „8. rok rewolucji Przemysłu 4.0 i co dalej”
06.06.2019 - AIUT, ul. Wyczółkowskiego 113 Gliwice


Zapraszam do udziału w spotkaniu „8. rok rewolucji Przemysłu 4.0 i co dalej”, które odbędzie się w dniu 06 czerwca 2019 roku
w siedzibie AIUT w Gliwicach. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. logistyki wewnętrznej, kierowników utrzymania ruchu,
inżynierów procesu i specjalistów ds. IT. Podczas spotkania poruszamy następujące istotne dla motoryzacji tematy:
- Symulacja procesów podczas projektowania i uruchomienia linii produkcyjnych
- Automatyzacja logistyki wewnątrz zakładów produkcyjnych
- Nadzór nad zasobami w procesie produkcyjnym

 

Agenda spotkania
09.00 Rejestracja, kawa powitalna
09.30: Powitanie – Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SAAM
09.40: Sesja I – Nowe rozwiązania dla automatyzacji lin produkcyjnych. - Piotr Olewicz
Zalety i wady virtualnego commisioningu w rzeczywistej realizacji projektów budowy zautomatyzowanych lin produkcyjnych.
Sprawny proces projektowania, przygotowania, testowania, przyniesienia i uruchomienia zautomatyzowanych lin produkcyjnych.

10:00: Sesja II – Pełna automatyzacja logistyki wewnętrznej – co warto uwzględniać? - Jerzy Greblicki
Automatyzacja procesu produkcyjnego obecnie rozszerzana jest także o automatyzację procesów pomocniczych, głownie logistycznych.
W związku z tym pojawiają się nowe rozwiązania autonomicznych systemów logistycznych AGV. Wdrożenia autonomicznej logistyki
wymagają zmian w procesie produkcyjnym co przekłada się na znaczącą poprawę wydajności

10:20: Sesja III – Optymalizacja i nadzór nad zasobami w procesie produkcyjnym - Jakub Bularz, Marek Drewniak
Rosnące wymagania związane z realizacją produkcji i transportu narzucają rozwój wysokospecjalizowanych usług informatycznych
zwiększających efektywność procesów i pracy urządzeń. Zmianie ulega także model współpracy ponieważ dostawca bierze
odpowiedzialność za wyniki – Process Responsibility as a Service. Studium przypadku na przykładzie rozwiązania do analiz biznesowych dla
środowisk produkcyjnych (SFM).

10.40: Dyskusja warsztatowa w trzech grupach

  • Grupa I: Cyfrowy bliźniak (digital twin) – doświadczenia firm w zakresie korzystania z technologii wirtualizacji procesu planowania nowych projektów, w tym gniazd i lin produkcyjnych

  • Grupa II: Pełna automatyzacja logistyki wewnętrznej doświadczenia firm w zakresie aplikowania technologii autonomicznych wózków, RFID, technologii radiowych do zidentyfikowania i śledzenia ruchu części, półproduktów i narzędzi
    w procesach produkcyjnych oraz do ich efektywnego przemieszczenia między magazynem i stanowiskiem produkcyjnym

  • Grupa III: Nadzór nad zasobami w procesie produkcji – doświadczenia firm w zakresie korzystania z systemów nadzorowania zasobów w procesie produkcyjnym oraz dokonania ocen cyklicznych i w czasie rzeczywistym przez poszczególne szczebli w zakładzie

11.40: Przerwa kawowa
12.00: Sesja demonstracyjna:
system autonomicznej logistyki opartej o wózki AGV wraz z systemem zarządzania
12.50: Podsumowanie
13.00: Zakończenie, poczęstunek, networking

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl do dnia 30 maja 2019 roku oraz o wskazanie osoby,
która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze.